Även regeringen säger nej till Ganna

Den 18 oktober i år var 91-åriga Ganna Chyzhevska på väg till Arlanda. Myndigheterna hade beslutat att hon, trots läkarintyg om att hon är svårt dement, skulle utvisas tillbaka till hemlandet Ukraina.

Men i sista stund stoppades utvisningen av Europadomstolen eftersom utvisningen kan vara en direkt kränkning av Ganna Chyzhevska mänskliga rättigheter, enligt Europakonventionen.

I ett 15 sidor långt svar till Europadomstolen försvarar nu regeringen utvisningsbeslutet.

Det är givetvis ett fullkomlig felaktigt beslut från Regerigens sida.

Alldeles oavsett vad som formellt står i en lagtext så finns det ingen rimlighet eller humanitet i att skicka iväg en 91-årig kvinna.