Svenskarna och internet är som ler och långhalm

Undersökningen från .se om Svenskarna och internet är en intressant läsning.

Internet är något nästan alla får en daglig dos av i någon form och vad man ägnar sin tid där åt är spännande att läsa. Som att fildelare är mer benägna att betala för musik på nätet.

Sociala nätverk har på bara ett par års tid blivit en så viktig del av människors vardag att 52% av internetanvändarna lägger sin tid på detta. 2009 var siffran 21%.

Det som fäster min största uppmärksamhet är den enorma skillnad som finns mellan kvinnor och män och deras aktiviteter på sociala medier. Andelen som i olika åldrar läser bloggar varje dag ser ut så här:

image from d.pr

Diagram från .se

Det är alltså först när man kommer upp i åldersgruppen 56-65 år som kvinnor och män läser bloggar i samma utsträckning. I alla tidigare åldersgrupper är kvinnor i de alla flesta överlägsna.

Detta innebär inte på något vis att det handlar om enbart kvalitetsläsning, men frågan som måste ställas är hur detta rent generellt påverkar hur kvinnor respektive män tar till sig information från bloggar.

En annan högst noterbar siffra är hur aktiviteten på Twitter ser ut och hur begränsad omfattningen här faktiskt är. Det är bara 7% som någon gång använder Twitter.

Jämför man detta med Facebook, som förvisso är något helt annat men ändå ofta nämns i samma andetag, så är det 63% som någon gång är där och härjar. Det är även något som i hög grad är begränsat till vissa grupper i samhället och inte alls har samma folkliga genomslag som Facebook har.

Ser man till användandet av mobilt internet så förstår man varför det har segat till sig riktigt rejält på många 3G-nät.

image from d.pr

Diagram från .se

På bara ett år, från 2010 till 2011, har andelen av mobilanvändarna som använder mobilt internet fullkomligt exploderat och jag utgår ifrån att sifforna nu är ännu högre än under vårens mätning. Detta har varit högst märkbart på Facebook och andra sociala medier där uppdateringar av olika slag som skickats från mobiltelefoner har varit markanta.

Politik och internet

När man kommer över på det område som jag oftast bloggar om, politik och samhällsfrågor, så är det klart och tydligt att det inte alls har blivit det genomslag som många har förutspått. Även om attityden till internet och politik sammankopplat har blivit mer positiv.

11% av befolkningen är de som utgör den politiskt intresserade gruppen. Till detta kommer 10% som diskuterar eller på annat sätt uttrycker politiska åsikter på internet.

Visserligen fortsätter internet att öka som källa när man söker information om politik, men det sker betydligt långsammare än tidigare och viktigheten vid förra årets val var inte alls så speciellt hög som de flesta på förhand trodde.

Vad detta beror på behöver säkert de politiska partierna ta sig en rejäl funderare över. Min teori är att alldeles för mycket inför ett val vänds inåt till en alldeles för intern politisk debatt istället för att vända sig ut mot väljarna. Undantag fanns, men generellt tror jag att ambitionerna föll till föga för partilinjer och megafonbudskap som alldeles för mycket liknade de traditionella valrörelserna från tiden innan internet spelade någon roll alls.

Framför allt leder inte internet till att politiska kontakter ökar och detta kanske är det mest nedslående för partierna att fundera över.

Detta borde också logiskt sett innebära att intresset att engagera sig partipolitiskt inte heller ser någon ökning som kan häröras till internet och sociala medier.

 

 

 

 

Enhanced by Zemanta