Maestro Borg är bäst i Europa

Om någon enda svensk 2006 eller tidigare hade sagt att en moderat svensk finansminister 2011 skulle utnämnas till Europas bäste finansminister så hade denna person inte tagits på något allvar. Förmodligen hade man mötts med ett hånskratt med hänvisning till misslyckade borgerliga regeringsperioder.

När nu Anders Borg av Financial Times är utsedd till Europas bäste finansminister så är det också ett mycket högt betyg till Sverige som nation.

Visserligen har vi en kris i Europa som på många håll och kanter är den värsta i mannaminne.

Men just det faktum att en borgerlig regering med en moderat finansminister under en första kris 2008 och en andra, på många sätt, ännu djupare kris som vi just nu är inne i har lyckats bibehålla svenska statsfinanser i ett skick som ingen företrädare från borgerligt håll i modern tid har varit i närheten av är också ett tecken på en förändrad syn på samhället och hur en ekonomisk politik kan föras om man vill skapa förtroende.

Ett toppbetyg till Anders Borg är inte detsamma som att allt som han och regeringen gör är superbra. Men det visar att även borgerliga regeringar har lärt sig av tidigare läxor, med regeringsmakt i kris under 70-tal och tidigt 90-tal, och som också är anledningen till att man lyckades stanna kvar vid makten förra året och efter valet, visserligen med benäget bistånd från ett svagt socialdemokratiskt parti, med ett stärkt förtroende.

Goda förutsättningar har tidigare förvaltats extremt illa av borgerliga regeringar. Så har inte skett den här gången och det vi nu är mitt inne i är kanske en historisk brytpunkt i det svenska politiska landskapet och samhället. 

Myten om att det bara är en socialdemokratisk regering som klarar av att hantera Sverige och dess finanser är slaktad. Låt vara att sättet på hur man bedriver sin politik går att särskilja, men spannet däremellan är, vad man än säger, betydligt mindre idag än någonsin vad någon sosse eller annan än säger.