Ingen större skillnad med en socialdemokratisk politik

Leif Pagrotsky berättar för oss att det inte kommer att bli några dramatiska förändringar om man vinner valet 2014.

Några stora skattehöjningar som påverkar människors nattsömn är inte aktuellt:

När vi går till val nästa gång har svenska folket levt med en borgerlig skattepolitik i åtta år. Människor har inrättat sin ekonomi efter de skatteregler som faktiskt gäller. Det är självklart för oss att vi inte ska lägga några förslag som gör att människor inte sover gott på natten. 

Radikala förändringar i folks disponibelinkomster, radikala förändringar i folks boende ser inte jag framför mig.

Jag vet inte riktigt hur man ska tolka detta budskap.

Ska man lita på det så kan man ser det som ytterligare ett tecken på hur nära Socialdemokraterna i praktiken ligger Alliansen.

Man kan också tänka att det är ett bevis för att Socialdemokraterna inte är beredda att utmana svenska folket med en egen politik som skapar det ekonomiska utrymme som krävs för att man ska kunna genomföra det som deras retorik ger sken av.

Det handlar alltså i stora drag om att omfördela befintliga resurser och frågan är vilka dessa i så fall är och hur det ska ske utan radikala förändringar i folks disponibeltinkomster?

Alla tycks trängas i mitten eller ska man kanske säga att alla vill till himmelen men ingen vill dö för sin egen övertygelse.

I alla fall tycks inte Pagrotsky vara beredd att vara den sosse som gör detta.

Frågan är om Juholt, både i retorik och praktik, är överens med honom om detta.

Det håller på att bli överfullt på det svenska politiska mittfältet och frågan är var visionerna för framtiden finns någonstans?