Borås Tidning öppnar Twingly igen

När Borås Tidning för några veckor sedan tog bort Twingly från bt.se så var jag starkt kritisk till detta. 

Det skedde utan någon officell förklaring, men i ett mail svarade redaktionschef Anneli Johannisson att man stängt kommentarer för specifika artiklar ("krimgrejor och olyckor") och att diskussionen då istället har flyttat till de bloggar som länkar till samma artiklar. Hon sa också att hennes beslut att helt stänga av Twingly på bt.se beror på att man inte har resurser att kolla alla bloggkommentarer.

Nu aviserar chefredaktör Stefan Eklund att man öppnat Twingly på bt.se igen och att anledningen till att man tog det radikala beslutet var den hemska olyckan med en 8-årig flicka i Bollebygd:

I samband den tragiska gravstensolyckan i Bollebygd, då en åttaårig flicka avled, länkades en blogg till BT, via systemet Twingly, som i sin tur hade oacceptabla och kränkande kommentarer till händelsen. Eftersom vi ser allvarligt på att BT utnyttjas för den typen av nätaktivitet stängde vi ner möjligheten att använda Twingly för att under lugna former utvärdera funktionen.

En första fundering är vad det är som varit så kränkande i ett så tragiskt fall att Borås Tidning reagerade så snabbt att Twingly stängdes av nästan med en enda gång?

Man säger nu att det finns en beredskap för att snabbt stänga av länkningar till bloggar med oacceptabelt innehåll och att man inte vill vika sig för de mörka krafter som finns genom att inte öppna Twingly igen.

Det är bra att man tagit det beslut man nu gjort, men det är fortfarande märkligt hur dåliga rutiner man tycks ha haft vid införandet av Twingly. En annan fråga är varför man inte, i öppenhetens namn, kunde informera om när man tog beslutet och varför?

Till sist; man har öppnat Twingly på bt.se igen, men den finns inte i anslutning till Stefan Eklunds blogginlägg i ämnet. Däremot gör den det till en artikel om att Borås Djurpark fått tillskott…