Bollebygd – föregångare i synen på äldreboende

Det kanske är lättare att klara av att sätta kvalitén i äldrevården främst i en liten kommun som Bollebygd. Men egentligen är principen densamma oavsett var någonstans äldre i Sverige bor.

Det är precis samma som vikten av en grundläggande syn på barnomsorg och skola. Det handlar om att inte tumma på kvalitétsbegreppet för att spara pengar.

I Bollebygd har Bollegårdens äldreboende varit föremål för en målmedveten satsning på kvalitét och där inte minst restaurangen har fått stor uppmärksamhet. Det är ett kök som är byggt med Leif Mannerströms hjälp och med personal som har fått sin utbildning på hans restaurang Sjömagasinet i Göteborg.

Ingen behöver dela på sig. Behöver en person flytta in på Bollegården så har make/maka möjlighet att flytta med och fortsätta bo tillsammans.

Bollebygd har en framförhållning för att kunna möte det ökade antalet äldre i samhället och man har insett hur viktigt detta är för att bygga en trygg tillvaro även när man blir äldre.

Uppenbarligen ser inte synen på vare sig äldre eller barn ut på samma sätt överallt. Det vi nu kan läsa om vanvård av äldre är inget nytt men det belyser klart och tydligt ett sätt att hantera en verksamhet på och se på medmänniskor som inte är acceptabel någonstans.

Jag har tidigare pekat på vikten av att även förespråkare för marknadsutsatt verksamhet (läs: Allianspolitiker och dess anhängare) tar bladet från munnen och inser att något måste ske för att ha kvar sin egen trovärdighet. Det går helt enkelt inte att blunda för problematiken och vara tyst.

Nu verkar det faktiskt som om något händer. Att oppositionen ser sin chans att inte bara mänskligt utan även rent politiskt ta fram storsläggan är inget konstigt.

Det är just därför det är så viktigt att vi inte vara tyst eller bara försvara något av ren princip.

Moderaterna och välfärden ÄR en avgörande framtidsfråga och trovärdigheten där måste nu även visas i praktisk handling. De tecken som syns är i alla fall lovande.