Surfa lugnt ska lära socialtjänsten internet

Det är absolut ett steg helt i rätt riktning när ambitionen är att nätet för landets socialtjänster ska vara något man kan använda nätet för information och dialog och att det i framtiden ska vara en självklar service till våra medborgare.

Regeringen skjuter till finansiering för att Surfa Lugnt ska kunna ta fram en utbildning för socialtjänsterna i hela landet kring att möta barn på internet.

Jag kan tycka att det uppdraget borde vara så brett att det innefattar hur det offentliga Sverige generellt sett kommunicerar med människor i syfte att förebygga och fånga upp en problematik som idag existerar på en helt annan spelplan än vad det gjorde för bara en kort tid sedan. 

I första hand borde skolan vara en del av detta och säkert även några andra områden. Det sker redan idag ifrån Surfa Lugnt men behöver säkert vara en obligatorisk del av skolan värld.

Sedan handlar det om att utbildningsmaterialet också är förankrat i en verklighet som inte innehåller moraliska pekpinnar och riktlinjer som snarare gagnar samhället än de människor som dialogen ska syfta till.

Målet måste alltid vara att i första hand tillgodose medborgarna med en service på de ställen man befinner sig på.

Det kommer att kräva en hel del mer än att Surfa Lugnt tar fram en utbildning. Den utbildningen måste sedan vara något levande i det dagliga arbetet för att man inte på ganska kort sikt ska ha hamnat på efterkälken igen i ett digitalt landskap som rusar fram.