Kostnaden för körkortet är inte avgörande för ungdomar

Riksdagsledamot Anton Abele skriver om att det blivit för dyrt att ta körkort och att det har skett en minskning med 20 procent för dom mellan 18-24 år som idag tar körkort jämfört med för 20 år sedan. Han säger att körkort återigen håller på att bli en klassfråga.

Jag vet inte jag. Det finns säkert en skillnad i hur prislappen för att ta ett körkort relativt sett har blivit dyrare de senaste 20 åren. Men det är i så fall en relativt marginell förändring det handlar om.

Snittkostnaden för ett körkort idag är 15 000 kronor. Utan att ha hundra procent belägg för det så har jag ändå, efter att ha sökt en del i ämnet och själv dragit mig till minnes vad ett körkort kostade i slutet av 80-talet, kommit fram till att kostnaden då låg runt 10 000 kronor. 

10 000 kronor år 1990 motsvarar i dagens penningvärde 14 600 kronor. Skillnaden mellan nu och då, vad gäller själva kortet, är med andra ord inte alls något som är den avgörande orsaken till att 20 procent färre mellan 18-24 år tar körkort idag.

Jag tror att förändringen har många andra orsaker. En avgörande faktor är att ungdomar idag har helt andra prioriteringar i livet dom här åren. Man är ute och reser betydligt mer och andra fritidsaktiviteter tar både mer tid och pengar nu än för 20 år sedan. Det är helt enkelt inte lika viktigt i en 18-årings liv idag.

En annan faktor som är ekonomisk är att det har blivit betydligt mycket dyrare att både äga en bil och att köra den. Att försäkra en bil har blivit väsentligt mycket dyrare under den här perioden och jag tror också att det relativt sett är dyrare att köpa en bil idag även om det inte är avgörande.

Men att anledningen till minskningen kan kopplas så starkt till själva kostnaden att ta sitt körkort tror jag inte är i närheten av sanningen.

Det handlar om en annan syn och andra prioriteringar på den lapp som de flesta såg som självklar tidigare.

Om prioriteringen sedan är förnuftig är en annan sak.

Vad Anton Abele egentligen vill göra åt det han ser som ett problem framgår egentligen inte…