Kortblogg: Juholt kvar med frågor som kräver svar

Det går inte att säga annat än att Håkan Juholt har visat upp en oerhörd styrka under den gångna veckan. Han har fått VU:s fortsatta stöd och vad som nu följer återstår att se.

Men oavsett vad så måste det nog komma en rejäl redogörelse för vad som egentligen skett i frågan om bostadsersättningen, frågan om reseräkningar och i frågan om sanktionerandet av Ilmar Reepalus och Morgan Johanssons utspel om tillfälliga medborgarskap.