Victor Mullers näsa växer för varje dag som går

Att ifrågasätta trovärdigheten i vad det nu kommer från Saab Automobile och Victor Muller är som att stjäla godis från ett barn.

Det finns helt enkelt inte någon trovärdighet kvar och att ännu en rekonstruktion av bolaget skulle ändra på de grundläggande förutsättningarna, att tillverka och sälja bilar, finns det ingen som kan påstå.

Det handlar om att skyffla undan skulder som har sin otvivelaktiga grund i just dessa faktorer. Att löner nu kanske betala ut via statliga lönegarantin och att underleverantörer nu ser en möjlighet att kunna få ut pengar från sina respektive fordringar till Saab är givetvis bra för individerna och företagen. Men på längre sikt kan jag inte förstå vad det är som skulle skapa förutsättningar.

Victor Muller är en snackepelle i absolut världsklass. Han pratar och pratar och det verkar nästan som om han gillar läget alldeles oavsett om det handlar om positiva eller negativa nyheter. Bara han får stå i centrum och prata om olika lösningar så är det bra.

Om jag hade varit underleverantör till Saab Automobile, och nu kanske får ut en del av sina fordringar, så skulle jag mycket noga överväga att någonsin mer sälja minsta lilla detalj till det bolaget utan att få förskottsbetalning.

Det handlar om det där ekorrhjulet där allt hänger ihop. Saab Automobile har stora skulder och kan inte ens betala ut sina löner beroende på att tillverkningen har legat nere hur länge som helst nu till följd av att man inte har lyckats sälja sina bilar i tillräckligt stor omfattning. Inte ens i närheten om vi ska prata klarspråk.

Lägg ner och använd energi och kompetens på något annat som skapar tillväxt!

image from kjellbergsweden.typepad.com