Vad är det Ola Lindholm inte vill berätta?

Jag trampade i klaveret när historien om Ola Lindholm var aktuell i maj månad.  Jag drog då förhastade slutsatser och gjorde sedan en pudel.

Nu har det varit rättegång gällande åtalet mot Lindholm och han vidhåller sin oskuld och säger så här:

I dag vet jag vad som hänt men omständigheterna gör att det blir svårt att berätta det. För här i lokalen sitter folk som har som uppgift att exploatera mitt privatliv och jag kan inte ta det. Jag vet i dag och har vetat hela tiden att jag är oskyldig till att ha gjort det här men jag har bara en sak kvar att försvara och det är mitt privatliv, och det tänker jag försvara till varje pris.

Han väljer att inte säga det han påstår är förklaringen till att han hade droger i kroppen och därmed så överlämnar han till rätten att ta ställning till hans trovärdighet utan att dom får veta vilken förklaringen är.

Jag har ingen djupodlad juridisk kompetens, men att han skulle undvika ett potentiellt straff med hänvisning till denna dolda förklaring har jag svårt att se. Jag tycker att Lars Lindström beskriver det väl.

Ringa narkotikabrott är egentligen inte något att uppröras över, men hur man väljer att hantera sin egen del eller annan orsak till det hela avgör ändå hur den berörda personen kommer ut ur det hela.

För att få förståelse för varför han hamnat i det läge han är i tror jag att det är ofrånkomligt att också säga som det är. Med den strategi Ola Lindholm har lagt fram idag så riskerar han snarare att spä på ryktesfloran, med mer eller mindre vidlyftiga spekulationer, än att sätta en punkt för det hela.

Risken är att han med sin tystnad medverkar till att göra ett relativt lindrigt brott till något som påverkar hans framtida trovärdighet betydligt mycket mer än vad det med ett annat förhållningssätt hade kunnat göra.

Låt oss hoppas att orsaken till att han inte vill berätta är en mycket god sådan vad det nu än må vara. I alla fall tycks han ha kalkylerat med att det är lika bra att inte berätta. Närmast till hands ligger att han inte vill namnge den person han misstänker skulle ha lurat i honom kokain, men det vet vi alltså inte.

Notabelt är att Ola LIndholm ikväll kommer att vara gäst i premiären av "Hubinette" på SVT. Mycket intressant att få höra vad han har att säga där. Gissningsvis en stor skopa kritik gentemot polisen och media.

image from d.pr