Sänkt restaurangmoms en tveksam satsning

Att den största satsningen i regeringens budget består i en sänkt restaurangmoms är mycket tveksamt.

Om sänkningen hade skett i ett annat läge än just nu så hade det varit en annan sak, men att det sker just nu när det finns en så enormt stor osäkerhet över vad som kommer att ske med det ekonomiska läget både i Sverige och i en rad andra länder klotet runt är märkligt.

Jag kan förstå tanken bakom, men frågan är vilken effekt detta kan få i ett läge där hushållen matas med information om vad som sker i vår omvärld när Grekland mer eller mindre bara väntar på att gå omkull, Italiens ekonomiska situation förvärrats radikalt bara idag och situationen i USA ser allt annat än bra ut. Vad man än säger så är risken enormt stor att andra länders situation kommer att förvärra även Sveriges läge på ett betydande sätt.

Jag delar försiktigheten i regeringens budget och i det perspektivet blir sänkningen av restaurangmomsen än mer gåtfull. Det kommer att bli betydligt värre läge inom kort.

Det finns en rad argument emot denna sänkning och till detta kommer det faktum att det garanterat inte är till restaurangerna människor i högre utrsträckning kommer att göra av med sina pengar de närmaste åren. Till detta kommer det enormt svåra i att kontrollera om restaurangerna ens sänker sina priser eller om dom bara ökar sina marginaler i en tid av osäkerhet även för deras del.

Samtidigt med detta så tror socialdemokraternas Tommy Waidelich att läget kommer att bli värre än vad regeringen tror. Det ska bli mycket intressant att se hur detta återspeglar sig i deras eget budgetförslag om några veckor.

Rent allmänt känns det just nu som om svensk politik är i någon form av vakum. Vi väntar in ett antal partiledarbyten, vi har en ekonomisk kris att förhålla oss till och vi har ett parlamentariskt läge där det pågår rejäla trevare under bordet mellan regeringen och Miljöpartiet. Det blir en spännande utveckling att följa på många sätt.