Facebook fångar och formar bilden av våra liv

Så vad är det Facebook egentligen håller på att göra?

Det är många olika åsikter om vad som händer och hur stor kontroll Facebook får över oss, men för mig är det ytterligare mycket spännande steg som tas och, som ännu en gång, förändrar sättet att förhålla oss till Facebook och till de vänner som finns där.

Det krävs alltmer av oss användare för att förstå och använda Facebook på, för oss själva, bästa sätt. Men det skapar, och i vissa fall samlar ihop, våra digitala liv i ett mer lätt hanterligt format än enskilda tjänster där jag själv har kännt att det börjat spreta rejält.

Bara en sådan sak som att integrationen mellan Facebook och Spotify nu är på plats gör att en liten del av vad jag under många år haft på annat ställe, om jag vill, kommer att samlas här istället. Den musik jag har lyssnat på har scrobblats till LastFM och mitt konto där. På så vis har det gått att se vad man lyssnat på. Det kan jag fortsätta att göra, men nu kan jag också välja att enkelt och snyggt låta det rulla in iFacebook där tips och listor byggs upp. Men intresset för LastFM kommer sannolikt sjunka som en gråsten i och med detta.

Spotify har ingen exklusivitet utan även andra musiktjänster kommer att kunna hanteras på liknande sätt.

En annan sak som dök upp för någon dag sedan är Livefeeden uppe till vänster där det hela tiden rullar in senaste händelserna från ens vänner. Det är kommentarer, nya statusar, länkar och vad som lyssnas på om vart annat. Helt plötsligt får man en helt annan känsla för vad ens vänner egentligen gör på Facebook, men som inte alls har varit så tydlig tidigare. Det skapar ytterligare en dimension och ger utrymme för mer spontana reaktioner än tidigare. Lite Twitter över det, på ett positivt sätt.

Ännu tydligare har det också blivit med de grupperingar som går att göra av ens vänner. Att tala om vem som är släkt, nära vän eller tillhör samma företag har blivit enklare och visas mycket tydligare. Jag har redan fått godkänna och tala om på vilket sätt jag är släkt med olika personer.

Facebook hjälper oss att knyta ihop och forma bilden av våra liv. Ovan nämnda är bara en liten del av det hela.

Ambitionen är att bli navet som allt kretsar kring och för att göra detta så kommer Timeline att bli din personliga nyckel. Deeped beskriver vad Timeline är:

Timeline omdefinierar delvis hur sociala medier varit inriktade hittills och tar Facebookprofilen till en sorts pågående onlinebiografi över mig som användare. Vi går från socialt delande till socialt berättande. Facebook blir en sammankopplad del med vem jag som användare är. Allt jag gör, där jag är och mina bilder, mina interaktioner: allt samlas på det som förut var min profil som statistk listade intressen, jobb mm.

Jag kommer att vänta på Timeline och jag gissar att det kommer förändra ganska mycket i hur vi ser på i första hand Facebook men kanske även hur vi totalt sett ser på hur vi nyttjar internet och olika tjänster där.

Detta återstår att se, men vad jag redan nu är ännu mer säker på är att Google+ kommer att få det mycket svårt att på ganska lång sikt kunna konkurrera med Facebook på det vis man hade för avsikt att göra. Jag trodde inte att det var någon Facebook-dödare när det kom och jag tror det absolut inte nu. Det är snarare så att Google+ med detta borde känna sig knockade, ligga där på golvet och chippa efter andan för att kunna resa sig igen.

Facebook fortsätter att utveckla sig och man tar nu ett jättekliv för att i ännu större omfattning få människor att stanna på Facebook och ha det som just detta nav jag tidigare beskrev. 

Vi kommer att få en folkstorm när alla förändringar slussas ut till användarna, men det Facebook vet är att det finns ingen annan som är i närheten av att redan ha så stor andel av befolkning i sina klor och att det som nu sker kommer att öka komforten i användarnas upplevelse på ett vis som absolut inte kommer att stöta bort någon därifrån.

Mina egna funderingar om min närvaro på nätet har pågått ett tag och det Facebook nu presenterar ligger i linje med mina egna tankar för en månad sedan:

…funderingarna om hur jag kan samla ihop min digitala existens och skapa en egen röd tråd i det hela som fyller en funktion. Jag har exempelvis så här långt haft mycket svårt att finna en vettig anledning att engagera mig i Google+ mer än att jag finns där. Där förstår jag helt enkelt inte profeternas hallelujah och snack om den ena eller andra tjänstens död […] För mig handlar det om att samla ihop dom digitala fåren. Det är detta jag påbörjat under sommaren och som jag tänkt mig fortsätta under hösten. Slänga, skala bort, sortera, optimera och hitta nya relevanta roligheter.

Just så.