Jörgen Hellman (S) svamlar om Anders Borg och EIB

Kan man inte förvänta sig att en riksdagspolitiker har lite bättre koll på verkligheten än vad Jörgen Hellman (S) har?

Han har nu för avsikt att KU-anmäla Maud Olofsson och Anders Borg för deras hantering av Saab-affären och hur regeringen har hanterat frågan.

Om Anders Borg säger han att Han sitter ju ändå i EIB med inflytande där.

Jörgen Hellman är alltså inne på samma osakliga spår som Aftonbladets Robert Collin var för någon dag sedan. 

Anders Borg sitter inte med ansvar för några beslut i EIB. Han sitter, precis som representanter för vart och ett av de 27 medlemsländerna, sitter i vad som kallas The Board of governors.

Precis som jag bloggade om redan för någon dag sedan så är detta en slags övergripande styrelse som fastställer riktlinjer för kredit, godkänner årsredovisning och balansräkning samt beslutar om bankens deltagande i finansiering utanför Europeiska unionen. Den utser också ledamöter i styrelsen, direktionen och revisionskommittén. Men den har ingenting med det dagliga arbetet och några beslut att göra. 

Läs mer om hur beslutsprocessen i EIB ser ut i mitt inlägg eller direkt hos EIB.

I alla fall på den sistnämnda länken skulle kanske Jörgen Hellman ha läst in sig på innan han började svamla om Anders Borg och konstatera att han sitter ju ändå i EIB med inflytande där.