Fas 3 och utopin om full sysselsättning

Att Fas 3 enbart skulle vara av ondo är det väl bara oppositionens retoriska vändningar som har trott på.

Problemen som finns där är bevisade i ett otal exempel, men det är också något som för många människor har tillfört något meningsfullt istället för den passivitet som ändå är det som i första hand ska brytas med.

Detta visas nu i den undersökning som Arbetsförmedlingen har låtit göra. Drygt 75% är helt eller delvis nöjda med sin Fas 3-plats.

15% av 36 900 som ingått i Fas 3 har fått en utbildningsplats eller ett arbete utanför Fas 3. Det är nästan 5 500 personer som genom Fas 3 har gått från ingenting att göra till en vettig och meningsfull daglig sysselsättning. Det är mycket bra!

Resterande 85% har inte gått vidare i utbildning eller arbete och frågan som återigen, alldeles oavsett Fas 3, måste ställas är hur många vi rimligtvis tror att vi ska kunna finna en meningsfull och anpassad sysselsättning för?

Problematiken och kritiken som har funnits och fortfarande kommer att finnas mot Fas 3 kommer inte att försvinna tack vare de här siffrorna. Men frågan som kvarstår är var kritiken mot ett system övergår i en realistisk uppfattning om hur nära det som kallas full sysselsättning vi tror att vi kan komma?

Det är inte namnet på åtgärden som ska skiftas. Det är en nykter uppfattning om var vi lägger ribban för att kunna säga att alla har en sysselsättning och vad vi i så fall inbegriper i det epitetet.

Hur mycket jag än skulle önska att alla får ett jobb att gå till så ser jag det som en utopi att lyckas med. I alla fall om vi pratar om ett meningsfullt arbete som tillför både individen och arbetsgivaren något.

Om det istället handlar om något som bara syftar till att sysselsätta individen så pratar vi om något helt annat än det som jag uppfattat att full sysselsättning handlar om.

Då är vi tillbaka på en del av de "arbetsuppgifter" som i Fas 3 har kritiserats som meningslösa och som säkerligen också är det om vi pratar om i ambitionen att slussa ut människor i arbete och utbildning.

 

Tidigare blogginlägg om Fas 3: 

Fas 3 och frågan om gnäll över detaljerna i arbetsuppgifterna, Finns det verkligen ett jobb för alla?Vad vill S, V, MP och SD hitta på istället för FAS 3?

Citat från Vad vill S, V, MP och SD hitta på istället för FAS 3? – | Signerat Kjellberg |