Faller Liberaldemokraterna redan innan det har börjat?

Jag har med spänning, ända sedan efter valet förra hösten, följt vad som skett med tanken på ett nytt parti kallat Liberaldemokraterna.

Alexander Bard är det, för den stora allmänheten, mest kända namnet. Men det är andra personer som jag i första hand har sett som de drivande och som på olika sätt har försökt lyfta fram det tilltänkta partiets tankar.

Torbjörn Jerlerup och Scaber Nestor (Niklas Starow) är två av dessa personer.

Det är inte så att alla deras tankar har sammanfallit med mina, men de har stått för många saker jag gillar och inte minst har de stått för tanken om ett nytt liberalt alternativ som inte är nedsvärtat av sin historia i nutid.

Idag meddelar båda dessa att de inte längre avser vara en del av det verkställande utskottet och den ledning som har funnits i Liberaldemokraterna. Niklas säger det inte rakt ut, men Torbjörn pekar direkt mot Alexander Bard och hans sätt att agera. Alla andra i partiet ser han som sina vänner men trots detta väljer han att från och med idag inte vara liberaldemokrat.

Jag har ingen om vilka metoder det handlar om. Men att motsättningarna inte handlar om några bagateller står ganska klart.

Jag har sett mig som en sympatisör, utan att vara medlem eller på annat sätt gett migg stöd, till Liberaldemokraterna och återfinns i deras blogglista. Jag har ingen anledning att vare sig fundera eller agera då jag inte har engagerat mig mer än i en debatt och sett framemot vad som skulle kunna komma ut ur detta nya och fräscha.

Hur det nu blir med den saken återstår att se, men att det är två mycket viktiga personer, i alla fall i mina ögon, som nu försvinner från partiet på riksplanet (Scaber Nestor fortsätter lokalt i skåne) står ganska klart.

Jag vet att dom inte kommer att överge sina liberala ståndpunkter. Frågan är vilken väg partiet i sin helhet nu tar?