Annie Lööf tänker helt rätt om föräldraförsäkringen

Det är märkligt hur Centerpartiet tycks gå emot att att tvinga föräldrar att ta ut hälften av föräldradagarna var. Det handlar i grunden om en angelägenhet för varje familj att på bästa sätt ta hand om sina barn och att kvotera dagarna ännu mer än vad som är fallet idag, där 60 dagar är reserverade, är helt fel väg att gå.

Jag tror inte att en kvotering där dagarna delas upp rakt av mellan mamman och pappan kommer att leda till någon större förändring. Snarare kan det komma att leda till framtvingade lösningar som inte alls gagnar det viktigaste i sammanhanget – att göra det bästa för barnet.

Jag är definitivt inte blind över det faktum att vi pappor i högre grad borde se till att vara med våra barn när deras mamma arbetar. Men jag tycker att det blir ett alldeles för starkt fokus på rättvisefrågan mellan män och kvinnor istället för vad som totalt sett är bästa för familjen. Det går att göra på så många olika sätt och det finns ingenting som säger att en kvotering med en uppdelning på 50/50 gagnar familjens situation.

Dessutom ligger fokus så starkt på det första dryga året av barnets liv och att det är där och då allt vara milimeterrättvist. Vad och hur det hela löser sig de kommande åren i barnets och familjens liv, när man kommit ut ur spädbarnsdimman, tycks inte vara lika viktigt.

Annie Lööf har en annan uppfattning än vad hennes parti tycks ha i frågan och hon säger att "Jag är emot kvoterad föräldraförsäkring. Jag menar att vi inte kan flytta beslut från köksbordet upp till riksdagshuset. Vi måste utgå från Centerpartiets grundvärderingar när vi utvecklar vår politik men vi måste också ta hänsyn till hur förslagen påverkar föräldrar runt om i Sverige. Därför är jag väldigt negativ till att tvångsdela föräldraförsäkringen i två lika delar".

Vid sidan om att Centerpartiet behöver ta sig i kragen och lyssna på Annie Lööf så måste också Alliansen se till att utforma en familjepolitik som har familjens valfrihet och beslutanderätt om sin egen situation i främsta rummet.

Om Centerpartiet väljer att förorda kvotering så har man också tagit ett steg bort ifrån många som skulle kunna tänka sig att återvända eller ta ett stort kliv in i partiets famn.

Kvoterad föräldraförsäkring är under alla omständigheter en profilfråga för vänstern och hör inte hemma i ett parti som vill kalla sig liberalt.

Det här är inte en fråga som ska kopplas samman med en fri och oreglerad marknad. Detta är en fråga som är direkt kopplad till individens och familjens rätt att ha beslutanderätten om sina liv.

 

Fler om Annie Lööf: Lena Ek, Ankersjö, Svensson 

Andra bloggar om , , , ,