Robert Collin tror han hittat ett scoop om Anders Borg och EIB

Nu har Robert Collin på Aftonbladet skrivit en krönika igen och som vanligt går den inte att passera utan en kommentar.

Han tycks nu tro att han har sprungit på ett scoop som handlar om att Anders Borg sitter i styrelsen för EIB utan att någon verkar veta om detta.

Det som stämmer är att Anders Borg, tillsammans med en representant för vart och ett av de 27 medlemsländerna, sitter i vad som kallas The Board of governors. Detta är en slags övergripande styrelse som fastställer riktlinjer för kredit, godkänner årsredovisning och balansräkning samt beslutar om bankens deltagande i finansiering utanför Europeiska unionen. Den utser också ledamöter i styrelsen, direktionen och revisionskommittén.

Men den har ingenting med det dagliga arbetet och några beslut att göra. Detta sker av det som kallas The board of Directors som består av 28 ledamöter där en ledamot skall nomineras av varje medlemsstat och en av Europeiska kommissionen.

Det är dessa som tar beslut som har förberetts av vad som kallas The Mangement Committee som består av nio medlemmar och är bankens permanenta verkställande organ.

Så vilka trådar det än är som Robert Collin försöker nysta i så finns det ingenting som har med Anders Borg att göra. Han sitter tillsammans med sina finansministerkollegor och fastställer riktlinjer samt godkänner årsredovisning och balansräkning. Han sitter inte någon styrelse som har insyn i vilka ärenden det är som EIB bereder och tar beslut om.

I den positionen kan han självfallet inte ge order om vilka beslut som ska fattas.

Det är ännu ett långsökt försök att hitta ett sätt att låta skuggan för Saabs misslyckande falla på den svenska regeringen. Det kallas för en styrelse, det Borg sitter i, men det är inte en styrelse i den bemärkelsen som Robert Collin har fått för sig.

Det är bara ytterligare ett kapitel i den nu ganska långa raden av exempel på dålig journalistik från Robert Collin.

 

Bloggat: Alliansfritt Sverige, Sideriska siktet, Röda berget, Steve reflekterar,