Att inte leva som man lär

Att skapa en illussion och en fin yta är en konst i sig, men att leva som man själv lär visar sig alltför ofta vara svårare.

Ett exempel på detta skriver Ulrika Good om. Det handlar om en kurs arrangerad av BP Group där en viss Steve Towers skulle lära ut hur man blir bättre på ”Successful consumer outcomes”.

Ulrika förklarar att det handlar om hur man kommunicerar bättre med sina kunder, minimera alla tillfällen där kundkommunikationen kan gå fel och alltid ser till att kunden är nöjd.

Resten av hennes inlägg beskriver exakt hur man inte ska agera om det är just detta man vill uppnå i kommunikationen med sina kunder.