Livmodertransplantation – en möjlighet för den som vill betala

Att möjligheten att kunna transplantera en livmoder är något som låter som science fiction samtidigt som det är en stor möjlighet för kvinnor som inte kan få barn.

Men det är också ytterligare ett steg i den makalösa utveckling i vården som, om det inte redan skett, kommer att ställa väldigt mycket på sin spets. Vad är det vi ska låta våra skattepengar bekosta och vad måste vi vara beredda att bekosta själva?

För mig är detta en del i utvecklingen som det inte är rimligt att skattepengar ska vara med och bekosta själva ingreppen för.

Den dag detta är färdigutvecklat och redo att användas i sjukvården så är det något som individen måste få, om inte finansiera själv fullt ut, så i alla fall vara med och bekosta.

Det handlar om prioriteringar om vad som är vård och vad som måste anses vara något annat. Detta är något som vi ovillkorligt kommer att tvingas hitta ett sätt att hantera. Vare sig vi vill eller inte.