Vad vill S, V, MP och SD hitta på istället för FAS 3?

ALU, FAS 3 eller något annat. Det spelar ingen roll vad det kallas. Det är en konstruktion för att lyckas få ut människor som under lång tid varit utanför ordinarie arbetsmarknad.

Det vi har fått lära oss genom åren är att de partier som sitter i opposition, oavsett partifärg, alltid kritiserar sittande regering för deras åtgärder för den här typen av sysselsättning.

Jag minns när det i början av 90-talet hette ALU-jobb. Det var exakt samma stämpel på detta som på något av de senare bokstavskombinationerna som har förekommit.

Min lillebror hade ett ALU-jobb för samhällsföreningen hemma där han klippte gräs och annat som istället för att utföras på ideell basis av medlemmarna, så som alltid skett tidigare, nu istället betalades av Arbetsförmedlingen. Skattepengar för ett jobb som varken förr eller senare var ett jobb som kan klassas som ett riktigt jobb.

Så här har det sett ut, åtgärderna som staten konstruerar för att skapa sysselsättning, men som tyvärr inte genererar nya riktiga jobb.

Det ska självfallet finnas en bredare plan som i ett betydligt tidigare skede kan ta hand om och, om möjligt, undvika att någon arbetslös hamnar så långt bortifrån den reguljära arbetsmarknaden.

Men vad ska ske om det ändå inte finns en lösning? Jag fortsätter att upprepa mig och undrar fortfarande vad vi ska göra med de människor i vårt land där vi inte kan finna en lösning på den reguljära arbetsmarknaden?

Är lösningen att återgå till en tidigare beprövad dimmridå i form av att förtidspensionera människor för att på så vis flytta individen från en statistik till en annan?

Det är lätt att peka finger åt vad som till synes kan ses som meningslösheter som långtidsarbetslösa får utföra och att nu försöka sätta regeringen på plats i ett gemensamt initiativ mellan S, V, MP och SD.

Det är också enkelt att säga att dessa människor ska få en chans till utbildning och möjligheter på den arbetsmarknad som nu, tack vare en god svensk ekonomi, växer till i rekordfart.

Detta kommer att lösa framtiden för vissa men inte för alla och det svar som samarbetspartierna S, V, MP och SD behöver leverera ett gediget svar på är hur dom har tänkt sig att lösa situationen för de som inte får ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden.

Är det FAS 3 med ett nytt namn som ska gälla eller handlar det om att skicka dom in i förtidspension?

Det råder ingen tvekan om att ett reguljärt "riktigt" jobb är det bästa för alla parter, men verkligheten kommer tyvärr aldrig att vara så hundraprocentig.