Topplistornas förbannelse

Gert Frost har varit i Turkiet och han har funderat över det här med topplistor inom sociala medier.

Det är en spaning som riktar in sig på inflytande och påverkansgrad på Twitter och om många anhängare och många tweets som är det som avgör detta. 

Jag har förvisso inte fördjupat mig i hur de olika mätningarna görs, vad som värderas högt, respektive lågt. Men uppenbart är att antalet följare har stor betydelse, liksom hur många tweets (max 140 tecken) man skrivit.
VAD man har skrivit eller skriver om är något helt annat.
Jag kanske är urtråkig, men tycker fortfarande att det är viktigt. Fast det är klart; det är ju också betydligt svårare att värdera. För att inte säga omöjligt.

Så min slutsats blir att det egentligen är helt meningslöst med alla dess listor så länge inte innehållet i det som skrivs värderas.

Så här är det både med Klout och Twittoppen. Antalet followers avgör mycket och twittrar man inte så mycket en kortare tid så märks detta direkt oavsett hur initierat och viktigt det man väl twittrar om är.

Att mäta bloggar kors och tvärs har varit ett diskussionsämne ända sedan genomslaget 2005-2006. Triggade varianter av olika slag har diskuterats och dissekerats och någonstans har fokus på de här olika listningarna successivt minskat och det viktigaste orsaken till detta är nog ändå att det finns så mycket nyckfullhet i mätmetoder och möjlighter att på olika vis klia rygg för att komma högre upp.

Till detta kommer de i många fall svårförklarliga mätmetoderna som till viss del godtyckligt väljer ut vad som ska mätas. Upp till den som äger listan men likt förbannat svårt att se logiken i jämfört med annat. 

Samtidigt är det kanske detta som är lite tjusningen. Vi älskar att se när det går uppåt, har svårt att första varför hon eller han ligger före mig när det borde vara tvärtom eller hur i hela världen det är möjligt att ens rankning på knuff från en dag till en annan sjunker som en gråsten från plats 58 till 117 utan att det finns någon logisk förklaring i de "regler" som sajten har satt upp som kriterier för sin rankning.

När jag började blogga 2005 var jag manisk i att se hur antalet läsare varje dag successivt blev fler. Från tio till femtio, över hundra och någon gång helt fantastiska tusen besökare på en dag. Numera ligger det där och skvalpar runt 250-300 besökare per dag och det är nånstans så det kommer att vara med nuvarande frekvens i antalet inlägg och den oberoende ställning jag väljer att fortsätta ha i förhållande till de etablerade politiska partierna.

För mig har fokus på det jag gör skiftat i perioder och jag ska inte sticka under stol med att det under en del av dessa väldigt mycket har handlat om att få så många besökare som möjligt utan att detta egentligen har tillfört någonting av värde i utbyte mer än bara en hög siffra i räkneverket.

Precis som Gert Frost skriver i en replik till min kommentar på hans blogg så finns det ingen koppling mellan att ligga högt upp i oika listningar och det innehåll eller mervärde som driver det gemensamma samtalet om samhället framåt.

Jag är glad att Gert ser mig som någon som ändå bidrar till just detta och det är idag mer sådana saker som även driver mitt bloggande och min närvaro i sociala medier framåt.

Det är lite med topplistor i social medier som det är med musik – det är långt ifrån alltid som det är kvalitén som ligger högst upp i listorna.