Kvällstidningarna överger sina bloggtjänster

Det kan inte bara vara en slump, utan snarare ett samordnat beslut, när både Aftonbladet och Expressen samma dag med några timmars mellanrum mailar ut att deras respektive bloggtjänster ska stänga ner.

Expressens går i graven 8 juni och Aftonbladets den 30 juni. 

Båda hänvisar till andra bloggplattformer och ger även instruktioner om hur en export av alla data går till.

Jag vet inte hur många bloggar som berörs av detta, men att det är en bra mängd som nu behöver hitta ett nytt hus för sin blogg är ganska säkert.

En följdfråga på detta är vad som kommer att ske med Bloggportalen som i Aftonbladets regi har fört en mer och mer tynande tillvaro de senaste åren.

Andra bloggar om , , ,