Varför är högskolornas lärare rädda för att bli inspelade?

Undersökningen som visar att vissa högskolor och universitet har förbjudit eleverna att filma eller göra ljudupptagningar under lärarnas föreläsningar är mycket intressant.

Här har vi elever som engagerar sig i att göra vad som krävs för att fånga upp föreläsningen och inte missa något viktigt genom att spela in det hela. Detta gör att lärarna känner sig osäkra påstås det från de platser där ett förbud är infört.

Jag har mycket svårt att förstå hur detta, i förhållande till att ha en hel föreläsningssal full med elever framför sig, kan göra läraren mer osäker.

Jag är i högre grad beredd att förstå problematiken att elever inte vågar ställa frågor när dom blir inspelade, men lärarnas inställning är märklig.

För mig borde det vara en självklarhet att som lärare uppmuntra en elev att göra vad som krävs för att fånga upp och förstå en föreläsning snarare än att stänga av ett medel som kan göra skillnad för just den elev som känner att en inspelning kan hjälpa till.