Vad ska den skattefinansierade vården bekosta?

Jag är fullkomligt övertygad om att vi på något vis måste hitta en framtida modell som på ett helt annat sätt än idag fördelar sjukvårdens resurser efter behov, sjukdoms- eller behandlingsart.

Grunden måste vara att utgå i från att de svårast sjukaste i första hand är de som ovillkorligt garanteras vård. Vad som sedan ska ingå i vad man kan kräva att få från sitt landsting är sedan den svåra frågan.

En åldrande befolkning i kombination med alltmer långtgående behandlingsmöjligheter. både i form av medicinering och operationer, gör att de gemensamma resurserna i framtiden aldrig kommer att kunna täcka det som vi ansåg rimligt för bara några år sedan.

Vid sidan om att utgå ifrån de allra svårast sjuka och deras behov så måste det också finnas samma ovillkorliga garanti för att barn aldrig ska kunna vara en prioriteringsgrupp i vården.

Men för alla oss vuxna är den krassa sanningen att vi måste fundera vad som ska bekostas av skattepengar och vad som ska bekostas ur egen ficka. Det finns redan sådana gränsdragningar, men de ser olika ut i olika landsting och för att skapa en linje i det hela och en tilltro till vad skattepengar ska betala så måste det till nationella riktlinjer.

Vilka mediciner ska ingå i den skattefinansierade vården?

Vilka behandlingar ska ingå i den skattefinansierade vården?

Vilka kirurgiska ingrepp ska ingå i den skattefinansierade vården?

Det här kan tyckas vara en höger/vänster-frågeställning men det är inte en fråga om höger eller vänster. Detta är något som alla partier med en seriös syn på framtiden måste fundera över och man måste göra det relativt omgående.

Ska provrörsbefruktningar vara något som ingår i den skattefinansierade vården?

Var går gränsen för när sk skönhetsingrepp är okej att betala med skattemdedel och när ska den egna plånboken betala?

Det är några exempel på svåra avvägningar och det finns en lång rad liknande exempel som kommer att bli aktuell att ta ställning till.

Uppdatering:

Kjell-Olof Feldt skriver om hur Socialdemokraterna borde tänka i omformningen av sin ekonomiska politik och där välfärdsfrågorna är centrala.

Andra bloggar om , ,