Vad är det Saab ska få bevisa innan det läggs ner?

Det finns väl ingen som vill skicka ut en massa männsikor i arbetslöshet till följd av att Saab Automobile skulle läggas ner.

Men snart måste även de allra mest inbitna optimisterna inse det fullkomligt omöjliga och orimliga i att låta företaget leva vidare utan att en vara i närheten av att kunna visa upp ens en tendens att närma sig de målsättningar och den försäljning som krävs.

Det handlar inte om brist på kompetens i designarbetet eller i fabrikerna som bygger bilarna. Det handlar om att alldeles för få är beredda att köpa en Saab. Det här är inte något nytt fenomen utan något som vi alla med öppna ögon har kunnat se och höra om i hur många år som helst.

Just nu misshandlas, ännu en gång, en rad underleverantörer som inte får betalt och alla som sliter på företaget för att få upp näsan ovanför vattenytan gör det på ett fantastiskt imponerande sätt. 

Men det räcker inte. Entusiasmen och de kvalitetsmässigt fantastiska bilarna har en så stark konkurrens från ett stigande antal bilmärken, och en betydligt högre kvalitet totalt sett än vad som varit fallet tidigare, att det inte räcker.

När krisen förra gången var som värst diskuterades det hur en region starkt beroende av fordonsindustrin skulle agera för att bredda sig och inte längre vara lika beroende. När Saab Automobile fortsatte sin verksamhet misstänker jag att de här ambitionerna i alldeles för många fall skrinlades och att det nu återigen kommer att vara många som riskerar arbetslöshet på grund av ett alltför enbent näringsliv.

Om underleverantörer i fordonsindustrin har agerat för sina egna företags bästa så har man de senaste 18 månaderna arbetat intensivt för att hitta andra kunder än biltillverkare.

Har man inte gjort det så har man också ett tungt ansvar att ta den dag Saab Automobile inte bara vägrar betala fakturor utan faktiskt slår igen för gott.

Andra bloggar om , ,