Svenska biskopar avråder från dop av asylsökande

Hörde om den några dagar gamla nyheten om att de svenska biskoparna ska gå ut och avråda präster att döpa asylsökande in i Svenska kyrkan.

Orsaken är att man på så vis vill undvika att dessa människor, om de tvingas tillbaka till sina hemländer där det är förbjudet att konvertera, utsätts för stora risker att bli dödade.

Jag har mycket svårt att se logiken i detta. Här kommer människor från en plats många tusen kilometer från Sverige för att de redan anser sig både vara utsatta för risker och vill skapa sig en framtid någon annanstans.

För det första har de asylsökande tagit sig från ett land som strikt förbjuder annat än islam till ett land som uttalat står för religionsfrihet. 

Det kan kanske ses som en human tanke bakom detta som grundar sig i att inte utsätta en människa för onödiga risker framgent i livet. Men det här handlar om att peka ut människor och befästa dom med en risk som garanterat redan är något de är väl medvetna om. 

Det är ett medvetet val som sker av de som är asylsökande och det är en mycket märklig rekommendation, inte ett krav, från kyrkans män som snarast borde välkomna alla människor in i sin gemenskap och därmed bidra till det bästa för dessa människor i Sverige. 

Jag är förvånad över att denna nyhet, i alla fall inte ännu, har diskuterats och debatteras på en mer framträdande plats än Dagen.se.