Jan Ericson (M) fortsätter att blanda bort korten om barnfattigdom

Noterar att Jan Ericson (M) fortsätter att hålla fanan högt efter sin debattartikel i tisdags där han hävdar att färre barn har blivit fattiga i Alliansens Sverige och att detta skulle bero på jobbskatteavdragen som skett i olika omgångar.

Om den effekt har uppnåtts som han påstår är inte det intressanta om man pratar om barnfattigdom på det vis som debatten nu har landat i när Socialdemokraterna uppenbart anser sig ha funnit en punkt att attackera.

Det är fortfarande så att alla mätbara tecken visar att fler barnfamiljer lever på ekonomiskt bistånd från sina kommuner. 

Detta går inte att blanda bort genom att försöka föra över debatten ett annat spår. Det finns barn som har fått det bättre sedan 2006, tack vare de jobbskatteavdrag som har genomförts, men det är fler som har fått det sämre och det är här huvuddebatten borde föras om Jan Ericson vill vara seriös.

Skattenivåer är en intressant debatt att föra men alldeles uppenbart har inte skattesänkningar bidragit till en lägre andel biståndstagare bland landets barnfamiljer, något som jag konstaterade redan i tisdags.

Jag tror att det är en livsfarlig väg att beträda för Allians-partierna om man tror att man ska kunna vinna en så viktig fråga som den om hur barn i vårt land har det genom att inte hålla sig till konkret fakta istället för att tro sig se saker som inte har belägg i verkligheten.

Andra bloggar om , , ,