Inkompetent handläggare på SOS Alarm

Tragiskt och oacceptabelt.

Det är min korta sammanfattning efter att ha läst SOS-samtalet mellan Emil Linell och sköterskan på SOS.

Det handlar inte i första hand om att göra en politisk sak av detta.

Det handlar om en gravt inkompetent person som arbetar på SOS Alarm och som olyckligtvis bidrog till att Emil Linell dog istället för att en ambulans framkörd så skyndsamt som möjligt.