Botten är nådd – asientillverkade varor ökar i pris

I samband med H&M:s rapport förra veckan bloggade jag om den prisnivå och de ökade kostnader på råvarupriser som till stor del ligger till grund för deras försämrade vinst det senaste året.

Idag går att läsa om att produktionsföretag söker nya låglöneländer när Kina börjar bli för dyrt.

Det stämmer säkert att det är så, men någonstans vidhåller jag ändå att vi generellt sett har varit nere på en botten vad gäller prisnivå för en rad olika brancher. Det gäller kläder, skor och det kommer snart också att visa sig att elektronik rimligtvis inte kan bli billigare nu.

Framför allt tycker jag, även om inte heller jag vill betala mer än nödvändigt, att vi någonstans måste fundera över hur det är möjligt att köpa nya produkter som rent kvalitetsmässigt är lika bra eller bättre som det vi köpte för 10 år sedan, men till ett pris som allra lägst är mindre än hälften av vad vi betalade den gången.

Det räcker att ta en titt in i den svenska marknaden av elektronik för att konstatera detta. En dyr teknik blir billigare ju fler enheter som tillverkas, men den blir också enormt mycket billigare av att tillverkas på enorma produktionsenheter i Kina med löner som fortfarande är löjligt låga.

Det är inte en kvalitetsfråga i förhållande till produktion närmare oss. Högkvalitativa varor kan produceras lika bra i Kina och Vietnam som i Sverige. Det handlar inte heller i första hand om att människor medvetet utnyttjas att göra ett jobb billigt bara för att det inte finns ett val.

Givetvis sker ett köpslående om prissättning i affärsrelationer med asiatiska producenter precis som med svenska, men generellt sett sker det på produktionsenheter som tar väl vara på sin personal. Förmodligen betydligt bättre i många fall än vad många av oss ens kan ana.

Men en ökad levnadsstandard i dessa länder gör nu att det, med några undantag, inte längre kommer att bli billigare att producera själva varan. Vill leverantören sälja sina produkter till samma pris som idag så kommer det att ske med en lägre marginal än vad vi har sett.

Nu kommer detta inte att hända. Istället är det högre priser som vi konsumenter kommer att får räkna med.