Socialdemokrater som nedvärderar människors arbetsinsatser borde skämmas

Att inneha ett nedvärderande perspektiv på olika arbetsuppgifter borde vara fjärran för en socialdemokrat. Att företräda den sk arbetarrörelsen, med den historik och de slagord som man så ofta använder borde vara en omöjlighet.

Trots detta sker det gång efter gång och det är en paradoxal syn på yrken av olika slag som av företrädare för arbetarrörelsen visas upp.

Det tydligaste exemplet på detta är synen på RUT i jämförelse med ROT. 

ROT-avdrag har alltid legat Socialdemokraterna varmt om hjärtat. Det har man många gånger tagit till som en metod att stimulera arbetsmarknaden inom byggsektorn.

RUT-avdraget däremot var under Sahlins ledning och fortsätter under Juholt att vara ett rött skynke som ska avskaffas. Argumenten är många. Juholt själv har satt ner foten med följande ord:

Jag är övertygad om att Sverige aldrig kan bli ett rikt land om vi skattesubventionerar att vi går ut med hundar, att vi bäddar varandras sängar och att vi klipper varandras hår.

Senast ut är Karin Wanngård som kommer utses till oppositionsborgarråd på Stockholms arbetarekommun. Hon har uttryckt det på sitt eget vis:

Unga ska inte tvingas ta och låsas in i skitjobb, som att vara säljare och arbeta på provision. 

Det handlar inte bara om en märklig syn på olika arbetsuppgifter som någon måste utföra för att vårt samhälle ska fungera.

Det är också något som gör att man klassar in människor som utför dessa jobb i ett fack och med en etikett som tar bort all stolhet och heder från deras jobb.

Man väljer att nedvärdera ett yrke och man väljer att tala om för dessa männsikor att de utför ett skitjobb.

Det är lågt och det är något som inte minst socialdemokrater borde hålla sig borta ifrån.

Det är inte så att man kan generalisera och säga att alla sossar tycker likadant men Juholt och Wanngård är definivt inte ensamma om uppfattningen.