Kärnkraften är en mycket skonsam energikälla – den säkraste av alla

Snart har det gått två veckor sedan jordbävningen och tsunamin slog till emot Japan och dess invånare.

Kampen för att undvika en härdsmälta i Fukoshimas reaktorer tycks ha lyckats. Antalet förolyckade och skadade i direkt anslutning till kärnkraftsproblematiken tycks ha kunnat hållas nere till ett minimum.

Kärnkraften är ingen slutgiltig lösning, men utan dess fortsatta existens i väntan på att något som verkligen kan producera all den energi som krävs finns att tillgå så kan vi inte fimpa den.

Det som nu kommer att debatteras och diskuteras till förbannelse är det farliga i att vi har kärnkraft som en så viktig del av vår energiförsörjning och olyckan i Japan kommer att användas som en murbräcka för kärnkraftsmotståndarna.

Problemet för motståndarna är att de inte har fog för sina påståenden. Det är istället så att kärnkraften är den överlägset säkraste energikällan som vi i dagsläget kan använda oss av.

Göran Fröjdh har publicerat en uppställning (via Next big future) som visar antalet dödsoffer per producerad terawatt och energislag. Den ser ut så här:

image from d.pr

Så vad som än påstås så kanske vi ska fokusera omställningen i vår energiförsörjning genom att börja längst upp på den här listan istället för att fokusera på det minst farliga alternativet av alla.

Kärnkraft är inte ofarligt när det värsta händer, men det är totalt sett det allra bästa alternativet vi har att tillgå om vi inte vill vrida tiden tillbaka på alla tänkbara plan.