Juholt upprätthåller S skilda syn på RUT och ROT?

Ny partiordförande men samma syn på avdraget för hushållsnära tjänster.

Så måste man tolka det utdrag från kvällens intervju med Håkan Juholt i "Bakom kulisserna" som går att läsa olika håll:

Jag är övertygad om att Sverige aldrig kan bli ett rikt land om vi skattesubventionerar att vi går ut med hundar, att vi bäddar varandras sängar och att vi klipper varandras hår.

Det framgår inte om han i och med detta väljer att se ROT-avdraget på samma vis som RUT-avdraget. Det är i alla fall fullt fokus på RUT-tjänster när han förkastar det som extremt dåliga alternativ för att skapa tillväxt i Sverige.

Det återstår alltså att se om han upprätthåller sossarnas skilda syn på RUT och ROT och hur han i då kommer att förklara skillnaden mellan subventioner för traditionellt mansdominerade ROT-yrkena i förhållande till de traditionellt kvinnodominerande RUT-yrkena.

För mig är hans exempel, gå ut med hundar, bädda varandras sängar och klippa varandras hår, något som i det närmaste måste ses som att han nedvärderar det jobb som många, inte minst kvinnor, utför runt om i landet med eller utan RUT-avdrag.