För barnens bästa

I höstas tog Uppdrag Granskning upp och belyste fallet med de två barn som av Marks Kommun har behandlats på ett mycket tvivelaktigt sätt.

I själva historien fanns också den fosterfamilj där barnen bott innan de plötsligt plockades därifrån.

Socialstyrelsen kritiserade Marks Kommun och ett antal tjänstemän i kommunen avgick och stängdes av.

Nu har en utredning, gjord av externa konsulter, givit ett underlag till Marks Kommun som visar att den första fösterfamiljen var lämpad och att det var absolut onödigt att flytta barnen därifrån.

Samtidigt tar man nu ett för barnen vettigt beslut och gör inte en flytt tillbaka till den ursprungliga fosterfamiljen nu direkt av den enkla anledningen att barnen rent psykologiskt inte tål att flyttas ytterligare en gång just nu. En fortsatt utredning ska klarlägga hur barnen dels knyter an till den nya fosterfamiljen och till den där de bodde tidigare.

Ett försiktigt och bra beslut för att om möjligt undvika ytterligare skador för livet hos de båda barnen.

Om den kvinna som var fostermamma till barnen i den första familjen tillfullo ser till barnens bästa så tror jag att hon också inser att det kanske inte är barnen själva som, även om de säger så, i det här läget själva kan få avgöra. Om inget väldigt märkligt inträffar kommer barnen att flyttas tillbaka dit.

Att inte förstå det vore märkligt. Det här handlar inte om vilka fel som har begåtts utan om undvika att ytterligare misstag sker. Det handlar inte i första hand om att rätta till ett fel för den ursprungliga fosterfamiljens skull. Det handlar om barnens bästa i det långa perspektivet.

Jag är säker på att ambitionen hos alla inblandade parter nu är att tillgodose barnens hälsa i alla avseenden och så skyndsamt som är genomförbart förbereda en återförening med den familj som de bott så länge hos. Men fortsätt se till barnens bästa hela vägen och låt detta ske utan onödig stress och press från något håll.

Socialtjänsten i Marks Kommun har ett enormt misslyckande att reparera i det här aktuella fallet och i ett antal andra fall och sociala myndigheter runt om i landet har generellt sett mycket att fundera över för att redan från början, och i tid, sätta barnens bästa i främsta rummet för att så tidigt som bara är möjligt skapa en så trygg och bra miljö som möjligt.

Det är inte bara i Marks Kommun som det finns enormt mycket i övrigt att önska i hanteringen av utsatta barn. Märkliga beslut som inte är för barnets bästa tas dagligen runt om i landet.