Earth Hour är en timme av skräckpropaganda

Inte heller i år kommer jag att släcka ner en timme när det är dags för Earth Hour.

Det är upp till var och en att göra sina ställningstaganden men om det inte handlar om mer konsekventa sådana än att släcka ljuset en timme om året så kan det faktiskt kvitta.

För mig är det lika skenheligt som att en gång om året bry sig om utsatta barn i världen när TV4 har Faddergala eller mäta omfattningen på en katastrof baserat på antalet svenska offer.

För mig handlar det mer om symbolik än om att manifestera behovet av energibesparande åtgärder.

Ljuset är något som vi i alla tider, både symboliskt och praktiskt, har eftersträvat. 

Ljuset symboliserar trygghet, värme och omtanke. Vi söker oss mot ljuset när det är som mörkast både fysiskt och mentalt. Det är ljuset som lyser upp i vårt mörka nordiska samhälle om vintern och det är ljuset som får oss att göra frivolter när våren börjar visa sig. 

Från mörker till ljus är också vad livet för många människor går till mötes när ett samhälle vrider sig ur ett förtryck och tar små, små steg mot demokrati och öppenhet.

Ljuset handlar om ett sätt att se på livet. Ljuset är en grundläggande drivkraft för oss.

Just därför är det en fullkomligt vedervärdig tanke bakom att släcka ner jordklotet under en timmes tid för att på så vis försöka symbolisera något som ska påvisa en positiv riktning för mänskligheten.

Mörker är för de allra flesta av oss en symbol för något negativt och Eart Hour pekar, i syfte att påvisa vårt enorma energiberodende, med fel fokus ut en riktning som leder tankarna galet. 

Det är i symboliskt eller verkligt mörker som dom allra flesta av jordklotets vedervärdigheter skett och fortfarande sker.

Det är inte med mörker i förgrunden, och steg tillbaka i utvecklingen, som vi ska skapa visioner om framtiden. 

En mörk timme på lördag förändrar ingenting alls i grunden.

Istället för domedagsprofetior handlar det om att lyfta blicken från var vi står idag och se ljust på framtiden istället för att vrida klockan tillbaka till en standard som människor runt om i världen varje dag kämpar för att ta sig ur.

Klimatet blir inte ett skit bättre av att släcka ljuset på lördag. Signalerna om vad som krävs för att ställa om världens energiförsörjning, som riktas till makthavare, utnyttjas snarare av diverse företag och makthavare runt om i världen för att själva vinna billiga kortsiktiga poänger.

Hur många av alla företag som nu briljerar över att de ska släcka ljuset på lördag kväll tror ni hade slagit av strömmen en annan tid mitt i veckan, mitt på dagen, när verksamheten är i full gång?

Klimatmässigt ska vi se bortom den katastrof som har drabbat Japan och dess kärnkraft för att istället se just den energikällan som ett fundament för att ens ha skuggan av en chans att ställa om till ett mer skonsamt sätt att tillgodose världens energibehov.

Kärnkraften är ingen slutgiltig lösning, men utan dess fortsatta existens i väntan på att något som verkligen kan producera all den energi som krävs finns att tillgå så kan vi inte fimpa den.

Andra bloggar om Earth Hour: Göran Fröjdh, Abolin, Mrs Andie, Klockarbarn