Tankefel om betygsskillnad mellan tjejer och killar

Det är fullkomligt obegripligt hur en så onyanserad nyhet som den om skillnaden i betyg mellan killar och tjejer får ta så stort utrymme en hel dag.

Om man jämför resultaten på de nationella proven i nian med slutbetygen så är det betydligt vanligare att flickorna får högre betyg än vad de presterat på proven.

Jaha? Var någonstans har det beslutats att de nationella proven är den enda faktorn som avgör hur ett betyg ska se ut?

Lärarnas Tidning, som står bakom det stora "avslöjandet", borde som branchtidning inse det fullkomligt orimliga i att dra så snabba slutsatser som saknar grund i någon fakta som man kan presentera. Det är ett löst antagande om att lärarna påverkas av faktorer som inte borde styre betygssättningen, men man vet inte.

Att det skiljer mellan ett nationellt prov och det slutliga betyget är inte konstigt. Självfallet ska det vara kursplanen som ska avgöra hur betyget sätts och samtidigt går det aldrig att komma ifrån att det finns ett visst mått av subjektiv bedömning inbäddat så som betygssättningen i dag är utformad.

Ska vi se rent krasst på det här så är ett ordningsbetyg i skolan lösningen på problematiken. Då skulle lärarna få sätta betyget för ämneskunskapen strikt baserat på denna och separerat ifrån detta sätta sin bedömning av hur eleven i övrigt hanterar sin vardag i skolan.

Men det är förstås inte aktuellt. Då skulle ju problematiken som existerar bli blottlagd och skolan skulle tvingas ta tag i det som är det grundläggande problemet istället för att, som idag, dölja det i ett betyg som egentligen ska vara kunskapsbaserat.