Om Anton Abele, mobbning och censur på internet

Där det förekommer mobbning och trakasserier så ska det inte på något vis accepteras. Det spelar givetvis inte någon roll om det är på internet, på skolgården eller på arbetsplatsen.

Expressens tema om näthat ger oss idag en debattartikel av Anton Abele (M) som ännu en gång pratar om samma sak som han gjort så många gånger tidigare.

En del är bra – mobbningen och trakasserierna på nätet ska inte accepteras och han själv ska inte heller behöva höra nedlåtande kommentarer om sitt utseende eller andra nedlåtande omdömen som inte är sakliga.

Men sedan finns det en del där Anton Abele kan tycka att det är jobbigt men som han nog är så illa tvungen att hantera som riksdagsman. Det han kan tycka är att vantolka vad han säger behöver nödvändigtvis inte alls vara felaktigt utan helt enkelt en annan uppfattning och andra åsikter om vilka politiska förslag och tankar han framför.

Det som i övrigt är intressant och som är ständigt återkommande när Anton Abele debatterar internet är att han vill skärpa reglerna över vad som är acceptabelt. Han har tidigare sagt att Internet är ett vilda västern där inga regler tycks gälla och att I bloggarnas värld verkar inga regler gälla och personlig integritet kan verkligen ses som en bristvara.

Till detta lägger han nu ytterligare en generalisering som den här gången riktar sig emot Twitter när han säger att Twittermaffian som jag kallar dem hårdbevakar mig, vantolkar allt jag säger samt gör sig roliga över mitt utseende

Återigen; det finns ingen legitimitet i att göra sig rolig över hans utseende. Men det innebär inte att man som politiker kan generalisera genom att dra alla över en kam, kalla internet för vilda västern, att det i bloggarnas värld verkar saknas regler och att det finns en twittermaffia utan närmare förtydligande. 

Några personliga tips till Anton Abele:

Använd Twitter som det kommunikationsmedel det faktiskt är. Anton Abele har ännu så länge inte besvarat en enda fråga jag ställt honom via Twitter. Och det har inte varit några frågor i närheten av vare sig vantolkningar eller lustifikationer över hans utseende.

Använd det som skrivs på alla seriösa bloggar för att föra en debatt om det du själv går i spinn över. Leta upp den seriösa debatten istället för att bara generalisera över problematiken och göra denna till det enda som existerar.

Det som dock är allra allvarligast, och återkommande i hans debattexter, är hur han vill begränsa internet. I den dagsaktuella debatt-artikeln i Expressen låter det så här:

Jag välkomnar att allt fler tongivande internetföretag, som Apple och Facebook, inför etiska riktlinjer för vilket material de kan acceptera på sina sidor eller i sina produkter. Många företag som har bloggavdelningar hävdar att de har fungerande system som verkar mot näthat, men detta verkar vara mer prat än verklighet. Mer måste göras! Leverantörer av sådana tjänster måste agera och markera att deras plattformar inte ska användas för att kränka andra människor. 

Vid sidan om det diffusa i att definiera vad näthat är så finns det en stor fara i det som på ytan kan te sig oskyldigt i det Anton Abele förespråkar men som snabbare än blixten kan övergå från legitim kontroll av relevanta missförhållanden och etiska riktlinjer till en generell övervakning och ren censur över vad som tillåts på internet. 

I grunden handlar det om ytterligare inskränkningar i allas vår personliga integritet för att komma åt den del av internet som Anton Abele anser skriver precis vad de känner för utan att ta ansvar för följderna.

För detta ska vi alla övervakas lite till. På något annat vis har inte Anton Abele, under flera års tid nu, lyckats förklara vad det är han egentligen vill och hur det hela ska regleras.

Mobbing är en sak och censur, baserat på Anton Abeles egna moraliska föreställning och generaliseringar om internet som ett digitalt vilda västern, är en helt annan sak.

Så vad säger du Anton?

Är det här ytterligare en vantolkning av vad det är du vill eller kan du konkretisera hur du har tänkt dig det hela och kanske även förtydliga hur stor del av internet som verkligen är det problemområde du så enkelt sveper in under samma fuktiga filt?

Andra bloggar om , , , ,