Fettoskatt löser ingenting

Det är självklart att det ska finnas ett personligt ansvar att ta hand om sig själv och sin kropp. Sedan finns det så många olika faktorer som spelar in hur bra eller dåligt det går för var och en av oss.

Ohälsa påverkas av genetiska betingelser, vilken miljö man lever i och vad man själv utsätter sin kropp för som i mer eller mindre hög utsträckning påverkar hälsoläget. 

Det är inget tvivel om att det finns många som skulle kunna förbättra sin hälsosituation i stort och smått. Men att en "morot" för att få till detta skulle vara en ny skatt för feta går inte att ta på allvar.

Den som lägger fram detta som förslag är centerpartisten Stefan Hanna från Uppsala som retoriskt ställer frågan Är inte det rimligt med tanke på att de senare utsätter det gemensamma systemet för mycket större påfrestningar? 

Det framgår inte mer än så här men i sin blogg går att läsa mer och han utvecklar det hela på följande vis:

Om det kostar mer att leva osunt säger inte det kollektiva samhallet NEJ! Det kollektiva samhället sager Gör som du vill men om du väljer en oklok linje så får du betala extra så att vi kan finansiera alla extra kostnader som du kommer att kosta samhallet, om du blir äldre. Fetman i kombination med en allt äldre befolkning går inte att finansiera om framtidens svenskar vill ha dagens samhällsservice.

Jag håller med om en viktig sak. Vi står i ett läge där vi sannolikt kommer att få göra ett val vad som ska ingå i offentlig skattefinansierad sjukvård och vad som kommer att bli var och ens egen kostnad utöver denna.

Men därifrån till att börja straffbeskatta utvalda människor i samhället är en helt annan sak. jag undrar vilka andra "defekter" Stefan Hanna kan tänka sig att beskatta extra?

Till saken hör ju dessutom att en person med övervikt som har ambitionen att ändra sin livsstil måste kunna lägga pengar på att lyckas med detta. Det kostar pengar att träna och det kostar pengar att äta annan mat än den som är ohälsosam. 

Att moroten i detta då skulle vara att tvingas betala mer skatt är direkt kontraproduktivt.

Problem med ohälsa är ett problem för individen men det är också ett bekymmer för samhället alldeles oavsett på vilket sätt det visar sig.

Stefan Hannas inlägg i debatten är direkt korkat. Problemet han belyser är viktigt, men sättet att lösa det på är just korkat.

En skatt är ingen lösning i det här fallet utan är en ren bestraffning. Istället handlar det om, i det här fallet som i så många andra sammanhang, om att börja från början med våra barn och att det blir rätt från början där.

Om det nu mot förmodan skulle visa sig att just skatter är något som ska användas även för att styra våra val av livsmedel så är det väl snarare en differentierad skatt på just mat som borde vara melodin.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,