Ett tankefel att kasta ut Nordström ur partiet

Återigen kan vi läsa om strategiska tankefel från socialdemokratiskt håll.

Niklas Nordström ska till följd av Primegate nu ska kastas ut ur partiet om den upprörda delen av partiet får som dom vill.

Även om man sätter sig in i de upprörda känslorna så är det ändå, i ett läge när allt fokus borde ligga på den stundande extrakongressen och valet av en ny partiledning, fullkomligt feltänkt att börja prata om uteslutning av en så pass uppmärksammad person som Nordström.

Istället för att hålla fokus på det allra viktigaste och med tystnad hålla Nordström utanför all viktig debatt, om det nu är så man vill, så väljer man att tända en stor fet strålkastare och börja diskutera hans uteslutning ur partiet.

Det kan inte finns någon PR-konsult som med sunt förnuft ställer sig bakom den här strategin.

Jag utgår ifrån att Nordström, med hela Primegate på bordet, har gjort sig omöjlig att ens vara en kandidat till någon högre position i partiet redan på det här stadiet och därmed borde man med en mycket större smartness har låtit honom befinna sig i det förlamade läge som han hamnade i för en månad sedan.

Uppdatering:

Robert Noord, socialdemokrat i Haninge, säger det som borde vara självklart:

Min uppmaning till partistyrelsen är att inte ens ta upp skrivelsen för behandling samt tillskriva Stockholms arbetarekommun en begäran om att lägga ned tjafset och börja tänka på partiets bästa.  När Socialdemokraterna nu befinner sig i ett mycket allvarlig och bekymmersamt läge, inte minst i Stockholmsregionen, så väljer de ledande företrädarna i Stockholm att ägna sig åt att försöka utesluta partimedlemmar. Medlemmar som dessutom varit aktiva och engagerade i många år och bidragit till idéutvecklingen (kan det vara just därför de ska uteslutas?)