Etiska regler på TV4 och i byggbranschen

Det är helt korrekt att man inte ska dömas om man är frikänd i en rättslig process. I detta har Martin Arkad på byggbolaget Järntorget helt rätt.

Däremot finns det ingenting som säger att ett granskande samhällsprogram inte ska kunna ifrågasätta utfallet av den process som har skett och faktiskt ta fram belägg för att fel som har begåtts inte har uppmärksammats på ett korrekt sätt av experter och av tingsrätten.

Metoderna som denna granskning sker på kan etiskt sett alltid ifrågasättas. Janne Josefssons smygfilmer är de allra mest talande exemplen på vad som kommer fram när en person inte vet att man är filmad.

Vilka metoder och på vilket etiskt korrekt sätt som Martin Timell och Lennart Ekdahl i "Fuskbyggarna" har agerat vet jag inte. Martin Arkad påstår att man bryter mot en rad uppsatta yrkesetiska regler som TV4 har. Timell och Ekdahl kommer garanterat att säga något annat.

Arkad säger att han är chockad över hur Tv4 sätter sig över lagen och att "programmet innehöll så många direkta felaktigheter, oseriösa vinklingar och lösryckta misskrediteringar att det var svårt att tro att det var sant"

Det framgår inte vad det är som felaktigheterna i reportaget består av. Jag såg större delen av inslaget igår och det som där visades upp är helt uppenbara felaktigheter som rimligtvis borde ha hanterats annorlunda både av Järntorget och av tingsrätten.

Om det nu ska föras en seriös debatt om etik och moral vore det kanske till att börja med på sin plats att belägga vad felaktigheter, oseriösa vinklingar och lösryckta misskrediteringar består av.

Så som det nu ser ut så blir det en snyftande debattartikel i SvD som inte på något vis bemöter det som företaget uppfattar som felaktigt och misskrediterande. Det blir istället ett ifrågasättande av etiken hos teamet bakom programmet.

Jag tror inte på något vis att man vinner tillbaka det förlorade förtroende som har uppstått hos drabbade personer och som nu säkert finns hos människor som sett programmet, genom att ducka för de påstådda felaktigheter som presenteras och bara hänvisa till att det är felaktigheter, oseriösa vinklingar och lösryckta misskrediteringar.

Bemöt det hela, punkt för punkt, så att påståenden som framförs inte längre kan stå oemotsagda.

Vad en tingsrätt säger är, precis som jag inledde med, något som man måste förhålla sig till och rent juridiskt se som ett frikännande.

Men med tanke på att vi vet om att det inte finns någon juridisk process som är hundraprocentig och att det faktiskt döms på felaktiga grunder i mer eller mindre allvarliga rättsprocesser så kan man inte ifrågasätta att ett samhällsprogram vänder på stenar som man anser inte har hanterats på ett korrekt sätt i denna process.

Sedan ska vi komma ihåg att Timell och Ekdahl inte på något vis sitter på sanningen och gör program som håller sig till saklighet och fakta. Men pudelns kärna är att bemöta deras påståenden med fakta och inte med gnäll.

 

Uppdatering:

Det är synd att det inte någonstans i den text som idag finns i SvD framgår vilket omfattande svar som Järntorget Bostad AB har presenterat i en lång text och diverse olika dokument på sin hemsida

Jag blev uppmärksammad på detta i en kommentar här under och efter att ha läst igenom detta så ställs mycket av det som programmet handlade om igår i en helt annan dager. 

Tack för kommentaren som uppmärksammade mig på detta.

Ändå kan jag inte låta bli att undra varför det inte pushas för detta i SvD. Är det någon som har kapat i den texten? Om inte, är det en gåta varför Martin Arkad inte redan där presenterade allt det som man ser som direkta felaktigheter i programmet.

Svaret från Timell och Ekdahl, som nog måste komma, blir mycket intressant. Hur ställer dom sig till den omfattande dokumentation som Järntorget Bostad AB har på sin hemsida?

Uppdatering 2:

Nu skriver även Second Opinion om avsaknaden av argument i SvD och att detta uppenbarligen, om inte prioriterats bort vid publiceringen, så i alla fall inte kommit plats.

Martin Arkad säger att SvD var inte intresserade av en sådan artikel och jag förutsatte att de inte vill länka till vår hemsida. Det kanske var fel

I alla fall har det gjutit olja på vågorna efter gårdagens program på ett onödigt sätt med tanke på vilken dokumentation som finns på företagets hemsida.

Uppdatering 3:

Precis som förväntat uttalar sig nu Martin Timell i en kommentar på svd.se på ungefär samma sätt som jag gjorde innan jag fick vetskap om informationen på Järntorgets egen sida:

Vi tycker inte att det är felaktigheter i programmet. Då får han väl berätta vad han tycker är fel. Men det gör han inte. Han tycker mest synd om sig själv.