#Wikileaks – Stop the crackdown

Jag fick i morse en uppmaning att delta i Avaaz upprop "Wikileaks: Stop the crackdown".

Det var inte något svårt övervägande och inte minst var det en del av texten som sätter fingret exakt på det som jag känner i allt det som nu sker:

Reasonable people can disagree on whether WikiLeaks and the leading newspapers it's partnered with are releasing more information than the public should see. Whether the releases undermine diplomatic confidentiality and whether that's a good thing. Whether WikiLeaks founder Julian Assange has the personal character of a hero or a villain. But none of this justifies a vicious campaign of intimidation to silence a legal media outlet by governments and corporations.

Det är detta som måste vara grunden i synen på Wikileaks och deras sätt att agera.

Jag uppmanar er alla som vill att detta ska vara möjligt även i framtiden att skriva på uppropet.

Klicka er bara in på Avaas.org här och delta i denna kamp.

Läs även andra bloggares åsikter om