Polisens makalösa felprioriteringar

Den svenska polisen har olika målsättningar och slits säkerligen mellan vad som är viktigast att prioritera.

Att det finns både kvalitativa och kvantitativa mål för deras verksamhet är bra, men om inte sunt förnuft och ett gott ledarskap får styra verksamheten så fallerar allt ändå.

Ett fullkomligt makalöst exempel över hur detta hanteras på ett felaktigt sätt sker just nu i Västra Götaland. Under innevarande år ska man totalt utfärda 35 000 ordningsböter. Av dem ska länsordningspolisen stå för 18 000 och av dessa har man hittills bara utfärdat 15 500. 

Detta resulterar nu i att man samlar ihop resurser för att bötfälla så många trafikanter som behövs för att uppnå detta mål:

Det är främst trafikpolisen som brukar dela ut böter men när de inte hunnit med plockas folk från andra enheter för att hjälpa till med trafikkontrollerna.

– Piket, hundförare, rytteri, sjöpolis och gränspolis ska nu i olika omfattning hjälpa trafikpolisen, säger Erik Nord som är chef för länsordningspolisen.

Enskilda poliser säger att allt annat arbete läggs åt sidan för att man ska kunna uppfylla kvoten och de anser att det känns för jävligt.

På denna kritik svarar Erik Nord att det här är en beställning som ytterst kommer från svenska folket via riksdag och regering och att det inte självklart att det känns motiverat för den enskilde polismannen men att arbetet förhindrar fler skadade och dödade i trafiken.

Jag inser att polisen, precis som alla andra verksamheter, måste har mål att uppnå. Men sättet som man nu väljer att lösa detta på för 2010 är helt uppåt väggarna och varje ansvarsfull chef borde inse det orimliga i att göra på det här viset.

Man borde rimligtvis ha en löpande uppföljning och i god tid innan årsskiftet se över resurserna ska fördelas för att uppnå målsättningarna.

Om man ens ska ha målsättningar av det slag som här förekommer. Det allra mest rimliga vore kanske att verkligheten styr verksamheten istället för att nitiskt följa en målsättning som i all hast måste fixas till de sista veckorna på året. 

Läs även andra bloggares åsikter om , ,