Oacceptabla hot mot åklagaren i Assange-målet

Om anhängare till Julian Assange och Wikileaks tror att det är okej att hota företrädare för det svenska rättssystemet så har man totalt missat målet.

Det är i direkt kontrast till allt det som så många av oss som på olika sätt visar våra sympatier för Wikileaks. Att hota åklagare ingår definitivt inte i vad ett öppet demokratiskt samhälle står för och att agera i dunkla vatten på ett vis som vi är vana vid att grovt kriminella organisationer brukar göra.

Hur många personer det är som agerar på det här viset spelar egentligen inte någon roll. Problemet är att det alldeles oavsett detta direkt belastar trovärdigheten för Wikileaks och Julian Assange. 

För att klart och tydligt klargöra sin syn på det hela borde både Wikileaks och Assange själv, om det finns verklighet bakom påståendena, gå ut och ta ett kraftfullt avstånd ifrån alla typer av hot emot företrädare för rättssystemet både i Sverige och andra demokratiska länder. 

Kritisera gärna det som kan anses vara systemfel och rena tankefel i hur man hanterar den nya tidens frågeställningar, men hota aldrig de personer som bidrar till att upprätthålla viktiga delar av det demokratiska samhälle som Wikileaks vill arbete för.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,