När jobbar småbarnsföräldrar egentligen?

Att ha små barn och samtidigt arbeta är som de flesta vet ett pussel att lägga med vård av barn och dåligt samvete både för att man kanske tycker att barnen är för mycket på dagis och att man i perioder är borta från jobbet mycket.

Trots detta så trodde jag att det ändå var så att de allra flesta familjer med barn upp till skolstarten, efter den första spädbarnstiden, hade sina barn på dagis för att arbeta. Men alldeles uppenbart är det många, många som väljer att arbeta deltid under större delen av denna tid fram till 6 år. På annat sätt kan i alla fall inte jag tolka närvaron av barn på dagis när jag lämnar eller hämtar mina två barn på 3 och 5,5 år.

Vår förskola har två avdelningar med närmare 40 barn totalt. På den avdelning där båda våra barn nu finns är det 22 barn.

När jag lämnar 7.15 så är det sällan mer än 3-4 barn på plats på båda avdelningarna och när jag hämtar strax efter 16.00 på eftermiddagen så finns det oftast 6-7 barn kvar totalt.

Jag har inga moraliska eller andra synpunkter på att de andra barnen har kortare dagar än vad mina barn har. Men jag kan inte tolka det på annat vis än att 85 procent av alla de andra barnens antingen har en förälder som arbetar deltid och kan lämna/hämta efter/före den tid som vi gör eller så har de en far- eller morförälder som utför den enda delen.

Våra barn är på dagis i 9 timmar varje dag. Det är vår arbetstid plus en timmes pendlingstid. Ingen spilltid.

Jag har pratat med några andra bekanta som upplever exakt samma sak på deras dagis. Inte heller dom förstår hur så många antingen har råd att arbeta deltid eller har någon som så frekvent hjälper till att hämta deras barn.

Ska man se fördelarna med det så innebär det att våra barn får en lugn start och en mer dämpad avslutning på dagen innan de ska hem. Men det är ändå inget svar på hur så många andra lyckas få till sin vardag med en betydligt kortare tid på dagis för deras barn.

Är det vi som är så råbarkade föräldrar att vi låter våra barn vara på dagis så outhärdligt länge i förhållande till de flesta andra eller hur hänger det ihop egentligen?