Ett digitalt bokbål

Det är mycket som händer nu som vi med stor sannolikhet kommer att se tillbaka på som en historisk brytpunkt där frågan om hur digital information ska hanteras och vem det är som äger rätten att bedöma vad som är relevant eller inte för människor i allmänhet står på spel.

Det är mäktiga staters makt som står på spel. Det är den traditionella journalismens roll som filter av informationen som står på spel och det är allas vår möjlighet att via ett fritt internet få fortsätta att sprida våra tankar och idéer utan att riskera att övervakas eller rent av ställas inför rätta för något som vi sett som demokratiska rättigheter.

Det är nu den del av vår värld som sedan andra världskriget har påstått sig vara den fria världen måste upp till bevis att man verkligen är det även när deras egen handel och vandel blir möjligt för var och en av oss att ta del av.

Det har varit diskussioner och het debatt på senare år om fildelning, FRA och övervakning i annan form här hemma i Sverige. Nu står det betydligt mycket mer på spel och frågan är hur många som inser detta egentligen och hur vi måste aktivera oss för att upplysa alla om det allvarliga i den brytpunkt vi står mitt inne i.

Rubriken till det här inlägget har jag lånat av Gert Frost som själv skrivit ett inlägg med denna. Han tar upp det som nu sker och sätter det i ett historiskt perspektiv:

Den 10 maj 1933 utanför operan i Berlin brände nazisterna 18000 böcker som de ansåg stred mot deras ideologi. I slutet på 1970-talet gjorde Pol Pot samma sak i dåvarande Kampuchea, nuvarande Kambodja. I USA gjordes för en tid sedan planer på att bränna Koranen.
Nu ser vi den moderna versionen.
Ett digitalt bokbål.

Det brännarna aldrig tycks förstå är att man inte kan elda upp tankar och idéer. De lever vidare och utvecklas.
Nu testas vi.
Nu testas ObamaReinfeldtBan Ki-moon, du och jag.
Fram med ficklamporna!

Det handlar helt enkelt om att ta fram ficklamporna för att kämpa ner de mörka skuggor som Gert skriver om, men även för att lysa upp människors medvetande om hur detta kan komma att drabba var och en av oss om mäktiga stater sätter upp nya gränser för vad som gäller.

För alla som trott att snacket om FRA och andra direktiv innehållande övervakning var en överdrift kan hålla sig för skratt när vi snart sitter med ett internet uppstyrt och övervakat på ett vis som kommer att begränsa oss i vår möjlighet att uttrycka oss så som vi är vana vid.

Det finns gränsdragningar även i vad Wikileaks förmedlar vidare som måste diskuteras. Även denna är viktig för oss där det handlar om att informationen är just en förmedling och inte en selektering med egna agendor om vem eller vilka som man villa skada.

Men om vi utgår ifrån att så inte är fallet så finns det mycket få saker som inte borde få publiceras. Det handlar där, precis som i andra sammanhang, om att skydda den personliga integriteten så att oskyldiga människor inte kommer till skada.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,