Vi måste få äga informationen om oss själva

Egentligen låter det som en fullkomlig självklarhet att det borde vara varje enskild individ som i form av patient inom sjukvården, också ska ha full tillgång till den information som finns i journalerna.

Så är det inte, men så borde det vara.

Att det finns ett pågående arbete, som i och för sig går för långsamt, där en samordning av journalföringen i vården sker är bra. 

Att det dessutom finns en stark ambition från företrädare inom landstingen om att just patienten också ska äga sin egen patientinformation är helt rätt väg att vandra.

Denna information borde tillsammans med alla annan information som stat, kommun och landsting samlar på sig om oss, finnas tillgänglig för oss alla att när som helst logga in och själva ta del av och kanske även till viss del ha möjlighet att redigera och bestämma spridningen på.

Där skulle det också finnas en logg som visar vem som tagit del av information om dig och i vilket syfte det har skett. Självfallet sak det också finnas begränsningar i vem som får ta del av vad och att det självfallet inte är så att allt är vidöppet att studera utan relevant anledning. Access till systemets olika delar måste givetvis begränsas på en rad olika nivåer för att undvika lockelsen till smygläsning. 

Som jag ser det handlar det bara om vilken nivå man sätter ambitionen på. Tekniskt borde det vara fullt möjligt att genomföra. Varje del skjuter in sin information till det privata informationskontot om dig själv och där du sedan loggar in med BankID eller annan beprövad teknisk lösning.

Den kanske mest intressanta frågan är om stat, kommun och landsting vågar visa oss vad de egentligen vet om oss?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,