Dags för en nykter syn på våra droger

Det finns få saker som kan påverka människor så negativt som när en anhörig blir beroende av en drog av något slag. Det kan slå enskilda människors liv, hela familjer och gammal vänskap i spillror när nyttjandet av en drog övergår till ett missbruk.

Om detta tror jag inte att det finns någon som har en annan åsikt. Men sedan skiljer sig åsikterna åt om hur vi ska hantera det faktum att droger av olika slag finns runt omkring oss och där vissa är förbjudna och andra är tillåtna att använda.

Jag är ingen drogexpert på något vis och har aldrig varit närheten av att testa något annat än de lagliga droger som finns att köpa i Sverige.

Jag är också uppväxt på 70- och 80-talet när skräckpropagandan emot droger förmodligen var som allra störst i Sverige. Det är helt enkelt så att vi blev indoktrinerade med att det finns inget annat sätt att skona människor ifrån de satanistiska drogerna i samhället på än att förbjuda dom och med blåslampa jaga allt som har med illegala droger att göra.

Det ska vara förbjudet att sälja och köpa dessa droger och det ska vara en stor skam att bli påkommen med fingrarna utanför de droger som staten tillåter oss att använda.

Det stora problemet är bara att vi inte är konsekventa i hur vi hanterar olika droger. Det är säkert välbekant för alla att den alkohol som vi idag köper på Systembolaget och dricker enorma mängder av med allra största sannolikhet aldrig någonsin hade legaliserats om den kommit fram på marknaden idag.

Detsamma gäller det tvivelaktiga i att tillåta den tobak och de cigaretter som finns i våra butiker idag samtidigt som andra rökbara, och drogklassade, preparat är förbjudna. 

Dessutom är det klart och tydligt så att den alkohol vi legalt kan köpa är den allra största vägen in till betydligt tyngre droger. Därmed har vi en legaliserad inkörsport till det som i nästa steg är kriminaliserat bruk.

Jag förespråkar inte ett samhälle där kokainet ska ligga på köksbänken i de svenska hemmen men frågan som måste ställas är vilka konsekvenserna blir med de förbud vi idag har och vilka följdverkningar i form av brottslig verksamhet i Sverige och runt om i världen som det ger. Även de droger som idag är lagliga i Sverige idag ger ett stort utrymme för brottslig verksamhet.

Johan Norberg skriver en mycket viktig krönika i detta ämne i Metro där han tar upp just konsekvenserna av förbudspolitik och att den rätta vägen inte kan vara att fortsätta det krig som leder åt fel håll.

Vi måste våga ta en debatt om hur en annan syn på hur vi hanterar problematiken med de droger som existerar ska se ut och om resurserna som finns ska lägga på förebyggande arbete eller på att stärka möjligheterna att ta hand om de som går ifrån ett bruk till ett missbruk med någon av de droger som idag är legala eller illegala. 

Idag är det kulturella betingelser som avgör hur vi hanterat alla former av droger snarare än en förnuftig syn på dela.

Jag sitter som sagt inte inne med svaren på hur det exakt ska se ut men att vi behöver fundera igenom vad det är vi egentligen vill uppnå tror jag är fullkomligt säkert. Inte minst när vi med enkelhet kan konstatera att alkoholen utan konkurrens är den drog som både historiskt och i nutid åsamkar flest människor lidande i vårt land.

 

Relaterat: BRÅ – Narkotikastatistik 2009 (pdf)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,