Är Göran Hägglund rökt nu?

Jag tillhör dom som anser att Göran Hägglund är en bättre partiledare än vad hans partis politik förtjänar.

Just därför var det befriande att för någon vecka sedan läsa hans ifrågasättande av vårdnadsbidraget, något som varit partiets ledstjärna de senaste åren, och faktiskt säga att det behöver tänkas nytt och annorlunda när väljarna inte visar sig uppskatta detta.

Kritiken emot honom har blivit stark och kommer även inifrån den egna partistyrelsen där Bengt Germundsson anser att en oberoende konsult ska utvärdera hur partiet leds.

Andra anser att det är tjänstefel att ta upp vårdnadsbidraget som en akilleshäl och att Hägglund istället skulle fokuserat på att finna lösningar på de uppenbara problem som finns i omdaningen av sjukförsäkringen.

Personligen har jag svårt att se någon motsättning i detta. Att fokusera på brister i sjukförsäkringen och att lyfta frågan om vårdnadsbidraget som en misslyckad strategi från partiet är två olika saker.

Sjukförsäkringsproblematiken är något som måste få en lösning snarast och vårdnadsbidraget är en fråga som på längre sikt måste hanteras för att förändra bilden av Kristdemokraterna och deras syn på familjen och där just denna fråga inte har fungerat för att lyfta partiet.

För mig är det Hägglund som visar mod och kritikerna som inte ser de uppenbara problem som partiet faktiskt står mitt i.

Göran Hägglunds ställning i partiet kommer nu att prövas och vem som vinner dragkampen kommer att avgöra partiets möjligheter att lyfta och omforma sin politik till en nivå som matchar deras nuvarande partiledares ambitioner.

Kristdemokraterna har enorma problem, men det är inte partiledaren som är huvudproblemet.

Läs även andra bloggares åsikter o