Vardagshjältens betydelse för sin omgivning och för samhället

Att ha principer om människors lika värde och att alla ska få den hjälp de behöver är en sak. Det är viktigt för vilket samhälle vi vill ska existera.

Att lyckas leva upp till sin principer och så mycket bättre än många andra verkligen lägga sin energi på att hjälpa utsatta människor i det stora och det lilla i olika situationer är en mänsklig storhet.

Det är denna gränslösa känsla för att rycka ut och ställa upp som faktiskt gör att det här samhället fungerar bättre än vad det annars hade gjort. Det har inget med politisk övertygelse att göra utan om en mänsklighet i hela sitt sätt att ta sig an sin omgivning på som är svår att slå.

Detta handlar inte om något man kan lära sig. Visst kan man i livet dra lärdomar och sätta upp sina olika punkter där man deklarerar sin syn, men där stannar det ofta för de flesta av oss. För en del andra finns det i blodet en förmåga att också omsätta detta i praktiska handlingar i det stora och det lilla.

Att hela tiden ha en ambition att göra gott för sina medmänniskor i närhet, lite längre bort och för de som man inte ens känner till namn. Det tar stor energi från dom själva samtidigt som det kanske också hjälper någon att komma över den där puckeln eller ett stor berg i livet.

För mig är detta människor som hjälper oss andra, med de goda ambitionerna och principerna i livet, att också se till att det blir en del verklighet av de goda tankarna.

Vi är många som pratar och har åsikter om hur det ska vara och vad som ska gälla och slår oss för bröstet över detta. Det är betydligt färre som verkligen agerar i sin vardag, varje dag och varje vecka, för att också omsätta det i praktiken. 

Det behöver inte handla om de hjältemodiga insatserna som räddar människors liv eller att man organiserar värsta landsomfattande uppropet  i en aktuell fråga.

Dessa insatser är fantastiska men det räcker med det dagliga mervärde som ges till andra människor för att vara en hjälte och en klippa för sin omgivning och i förlängningen för hela samhället.

Min fru är en av dessa hjältar.

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , Intressant.se