Ska vi offra personlig integritet för yttrandefrihet?

Yttrandefriheten är viktigare än individens självbild skriver Torbjörn Tännsjö i en debattartikel i Aftonbladet.

Det handlar om vågskålen mellan den personliga integriteten och den också viktiga yttrandefriheten i en demokrati.

Jag har svårt att se det på samma vis som Tännsjö när han frågar oss:

Vågar vi framstå som vi är inför andra, vågar vi bejaka förtroende och öppenhet, eller vill vi ängsligt stänga in oss, var och en i sitt surmulna källarhål? 

Det handlar inte om att vi kollektivt ska bestämma oss för det ena eller det andra. Det måste vara upp till var och en hur stor del av den nakna sanningen om en själv som ska vara offentlig.

Den som vill stänga in sin personlighet och inte dela den med fler än nödvändigt måste få göra det och ju mer vi sedan delar med oss av vår personlighet desto mer måste vi också vara beredda att kunna stå upp för oss själva och den nakenhet som det ändå innebär att inte dölja mer än absolut nödvändigt.

Det nya medielandskapet har skapat nya kategorier. Tidigare hade vi offentliga personer och "vanligt folk". Nu har vi offentliga personer och en rad olika typer av vanligt folk om man ser till hur vi på olika sätt låter våra liv vara en del i en ny offentlighet på internet.

Det som tidigare skvallrades om kan vi alla idag både bekräfta och dementera om vi så önskar. Men vi ska inte tvingas att vara mer offentliga bara för att möjligheten finns. Det individuella valet måste fortfarande vara på toppen.

Ju mer vi delar med oss av våra liv, och kanske också har åsikter om andras leverne, desto mindre känsliga måste vi också vara för ifrågasättanden och kritik emot vår egen person. Denna vågskål är det svåra att hantera.

Jag anser inte, så som Tännsjö gör, att skyddet för det privata står i konflikt med centrala värden.

Om det inte finns ett grundläggande skydd för det privata så kommer inte heller individen tills slut att acceptera de centrala värden som Tännsjö pratar om.

Det måste finnas en balans och det är denna balans som de senaste åren successivt har inneburit ett inkräktande på den personliga integriteten.

Läs även andra bloggares åsikter om , , Intressant.se